Tovaria White (Leptophobia tovaria)

Kim Garwood

Pozuzo, Peru

12-11-05