Eleone White (Leptophobia eleone)

 

Gil Quintanilla

Pozuzo, Peru

09-19-04