Medora Mimic White (Dismorphia medora)

Kim Garwood

Septimo Paraiso, Ecuador

07-16-04