Kim Garwood

Posadas Amazonas, Rio Tambopata, Peru

09-02-06

 

 

Melobosis Satyr (Paryphthimoides melobosis)