Kim Garwood

Tinlandia, Ecuador

10-27-03

 

 

 

White-stripe Satyr? (Euptychoides albofasciata)