Kim Garwood

White Mountains, Arizona

07-19-07

 

Small Wood Nymph (Cercyonis oetus)