Kim Garwood

Posadas Amazonas, Rio Tambopata, Peru

09-01-06

Xanthicles Giant Owl  (Catoblepia xanthicles)